Souhlasíte s používáním Cookies?


Cykly soutěží

Soutěže jsou organizovány v následujících kolech:

ŠKOLNÍ ➡ OKRESNÍ ➡ KRAJSKÉ ➡ CELOSTÁTNÍ (ÚSTŘEDNÍ)

Soutěže žáků Základních uměleckých škol mají dlouhou tradici. Jejich cílem není pouze měření uměleckého výkonu žáků, který je často obtížně měřitelný / porovnatelný. Cílem je hlavně setkávání žáků a pedagogů, kteří se díky soutěžím mohou vzájemně inspirovat a posouvat dál ve svém uměleckém vzdělávání.

1. soutěžní rok

 • Hra na elektronické klávesové nástroje
 • Hra na akordeon (vč. souborové hry)
 • Skladba
 • Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
 • Komorní hra s převahou dechových nástrojů
 • Soutěžní přehlídka pěveckých sborů
 • Literárně dramatický obor: Kolektivní projev

2. soutěžní rok

 • Hra na klavír
 • Hra na smyčcové nástroje
 • Hra na kytaru (vč. souborové hry)
 • Dechové orchestry
 • Taneční a jazzové orchestry
 • Výtvarný obor
 • Literárně dramatický obor: Sólový a slovesný projev

3. soutěžní rok

 • Hra na dechové nástroje
 • Hra na bicí nástroje – sólová a souborová hra
 • Sólový a komorní zpěv
 • Hra na lidové nástroje + soubory
 • Hra smyčcových souborů a orchestrů
 • Taneční obor