Souhlasíte s používáním Cookies?


Hodnocení umělecké interpretace a tvorby

Hodnocení umělecké interpretace a tvorby - webinář

akreditováno u MŠMT pod č. MSMT-537/2022-4-161 

Anotace

Cílem webináře je informovat učitele o Skladatelské soutěži žáků ZUŠ ČR 2022/2023. Obsahem webináře je sdílení zkušeností učitelů a skladatelů/porotců soutěží a předání informací o principech, kritériích a metodách hodnocení žákovské tvorby. Webinář nabídne prostor pro sdílení metodických postupů a navazování kontaktů v oblasti výuky skladby na ZUŠ. Učitelé budou také seznámeni s propozicemi skladatelské soutěže v letošním školním roce včetně „technických“ informací. Poslední část webináře nabídne účastníkům tipy a doporučení k zápisu not, které budou zasílány do skladatelské soutěže. Během vzdělávací akce bude též prostor pro diskusi.

Termín: 4. října 2022 od 8:30 do 12:00

Forma: on-line v systému Zoom

Lektorský tým

Sára Medková ‒ klavíristka, skladatelka, lektorka

Markéta Dvořáková ‒ skladatelka, pedagožka, organizátorka hudebního dění 

Robert Mimra ‒ pedagog, lektor, skladatel, cembalista

Cílová skupina: Učitelé ZUŠ

Účastnický poplatek: 300 až 500 Kč (v závislosti na počtu účastníků)

Uzávěrka přihlášek: 1. října 2022 ve 20:00


Závazná přihláška


Pro závazné přihlášení vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na tlačítko "Odeslat".