Souhlasíte s používáním Cookies?


Problematika hodnocení hry na EKN

PROBLEMATIKA HODNOCENÍ HRY NA EKN

OBSAH / ANOTACE a VZDĚLÁVACÍ CÍL

Vzdělávací seminář s workshopem určený pro učitele ZUŠ ve hře na EKN a pro budoucí porotce okresních a krajských kol.

Metodika hodnocení uměleckých výkonů specifického oboru Hra na elektronické klávesové nástroje, ale také jak připravit teoreticky i prakticky žáky na veřejná či soutěžní vystoupení. Rozvoj pedagoga v oblasti kritického myšlení ohledně výkonů žáka a posuzování jeho hry. Umění hodnocení nejen vlastního pedagogického přínosu směrem k žákovi, ale hledání objektivního posouzení hry a výkonu jiných žáků (žáků kolegů), a to ve chvíli, kdy se pedagogové ocitají v roli porotce.

Cílem vzdělávacího programu je cesta k uchopení teoretické a praktické přípravy žáka na veřejné či soutěžní vystoupení. Dále odborné proškolení pedagogů v roli porotce v posouzení specifického oboru Hra na elektronické klávesové nástroje a porozumění hodnocení jeho soutěžních výkonů, ale zejména pochopení přínosu soutěží a sdílení zkušeností, jako zdroje tvůrčí inspirace a rozvoje širšího hudebního vnímání, jenž vede k možnosti rozšíření oborové spolupráce mezi školami i mezi jednotlivci v tomto oboru (ENK). Vysvětlí se jednotlivá kritéria a poté si účastníci sami prakticky vyzkouší role porotců. Dále přiblíží psychickou a mentální přípravu žáků i učitelů, kteří se chystají k jakémukoli veřejnému vystoupení a také poradí s výběrem vhodného, nejen soutěžního repertoáru.

Informace o semináři

  • Jednodenní  seminář a dílna v prezenční formě
  • 8 vyučovacích hodin Seminář bude probíhat ve čtyřech blocích, vždy od 9 do 16 hodin s přestávkou na oběd
  • min. počet účastníků 10, max. počet účastníků 60

Termín a místo konání

  • 14. 10. ZUŠ Litovel: ZMĚNA TERMÍNU (původní byl 7.10.)
  • 21. 10. ZUŠ Třebíč (uzávěrka 10. 10.)
  • 4. 11. ZUŠ Střezina, Hradec Králové (uzávěrka 21. 10.)
  • 18. 11. SZUŠ D-MUSIC, Kroměříž (uzávěrka 6. 11.)
  • 25. 11. ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná - Mizerov (uzávěrka 20. 11.)
  • 2. 12. ZUŠ Taussigova, Praha (uzávěrka 18. 11.)

Lektor

Martina Krejčí, předsedkyně Ústřední sekce EKN

Účastnický poplatek

800,- Kč / 1 termín

Uzávěrka přihlášek v uvedených termínech vždy do 12.00 hodin.


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA


Pro závazné přihlášení vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na tlačítko "Odeslat".