Souhlasíte s používáním Cookies?


Nakládání s osobními údaji

Osobní údaje – jejich ochrana a zpracování

Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Vaše osobní údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem a kdykoliv během jejich zpracování můžete využít níže uvedených práv.

Jaká práva tedy při zpracování osobních údajů máte a jak je lze uplatnit?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva.

Mezi Vaše práva patří především tyto:

práva na přístup k Vašim osobním údajům (viz. čl. 15 GDPR)
jejich opravu (viz. čl. 16 GDPR) nebo
výmaz (viz. čl. 17 GDPR)
popřípadě požádat o omezení zpracování (viz. čl. 18 GDPR) nebo
vznést námitku proti zpracování (viz. čl. 21 GDPR),
práva na přenositelnost údajů (viz. čl. 20 GDPR) a
práva podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).