Souhlasíte s používáním Cookies?


O umělecké radě

Historie

Připravujeme... 

Aktivity

Umělecká rada propojuje pedagogy základních uměleckých škol celé České republiky. Jejich práci obohacuje o sdílení zkušeností, vzájemnou podporu a vzdělávání, ale i zaštiťuje organizaci soutěží ZUŠ. Rada také podporuje realizaci seminářů, konferencí, nebo formálních i neformálních setkávání pedagogů a žáků ZUŠ. K propojení zkušeností bude sloužit připravovaný Inspiromat.

Organizační struktura

Předseda celorepublikové Umělecké rady má jako svůj poradní orgán Kolegium předsedy UR. Samotnou Uměleckou radu tvoří předsedové jednotlivých sekcí a předsedové Krajských uměleckých rad. Každá Krajská umělecká rada, kterých je  v ČR 14, je tvořena (vedle krajského předsedy) volenými odborníky pro jednotlivé sekce.