Souhlasíte s používáním Cookies?


Webinář hra na housle a na violu

PŘÍPRAVA A REALIZACE SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ
SE ZAMĚŘENÍM NA SÓLOVOU HRU HOUSLE A NA VIOLU

Webinář

Anotace: 

Administrativní část: Soulad repertoáru s propozicemi soutěže, správné vyplnění přihlášky - zařazení do kategorie, nejčastější dotazy s ohledem na proběhlou soutěž i s výhledem na soutěž orchestrů a souborů v příštím školním roce.

Praktická část: Problematika výběru repertoáru, nácviku skladeb s ohledem na specifika sólové hry, správné "načasování" nácviku s ohledem na termíny postupových kol, nejčastější nedostatky při interpretaci, otázka trémy.

Termín: středa 19. června 2024 v rozsahu 4 hodin, a to 8:00 - 11:10 (s 10minutovou pauzou).

Místo: online (link bude rozeslán po uzávěrce, nejpozději 2 dny před konáním webináře)

Lektor: PhDr. Josef Vlach, MgA. Štěpán Graffe (pedagog Konzervatoře Brno, sólový houslista, primárius Graffova kvarteta, umělecký vedoucí orchestru Ars Collegium, člen komorního dua Duo Lyrico

Cena: 800,- 

Uzávěrka: do 5. června 2024 do 12 hodin!


Pro závazné přihlášení vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na tlačítko "Odeslat".

V ROLOVACÍ NABÍDCE NÍŽE VYBERTE SPRÁVNÝ SEMINÁŘ!