Souhlasíte s používáním Cookies?


Výrazové prostředky a jejich aplikace v procesu výuky hry na kytaru

Výrazové prostředky a jejich aplikace v procesu výuky hry na kytaru 

Anotace: 

Cílem přednášky je podpora rozvoje kytarových pedagogů ZUŠ v oblasti metodických postupů v

procesu výuky kytary a v oblasti chápání formálního uspořádaní vyučovaných skladeb. Neméně důležitou součástí přednášky je problematika přípravy žáků na soutěžní vystoupení, vnímání harmonické, melodické a rytmické struktury hudebního díla z hlediska interpretace a aplikace

jednotlivých výrazových prostředků na hudební text. Petr Saidl, jeden z nejúspěšnějších kytarových pedagogů v ČR, v semináři přináší vlastní a originální pohled na metodiku kytarové hry podloženou vlastními zkušenostmi v dané oblasti. Část přednášky bude probíhat formou ukázkové výuky.

 

Termín – 03.05. 2024

Uzávěrka: 22.4. 2024 do 12:00
Místo – ZUŠ I. Hurníka, Praha

Lektoři – doc. MgA. Petr Saidl

Cena: 2100,- 

Časová dotace vzdělávání: 8 vyuč. hodin (6hod čistého času), předpokládané rozvržení 10 – 17 hodin s pauzou na oběd

Výstupem vzdělávacího programu je certifikát o absolvování uplatnitelný pro OP JAK (šablony).

Garantem setkání Umělecká rada ZUŠ ČR

 

PETR SAIDL studoval na Konzervatoři v Pardubicích u Stanislava Juřici a na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u prof. Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rosta a prof. Moniky Rostové. Aktivně se účastnil mistrovských kurzů (G. Crosskey,  J. W. Duarte, H. Käppel, C. Cotsiolis, W. Lendle…). Je držitelem řady ocenění z národních a mezinárodních soutěží. V roce 1990 byl zařazen na prémiovou listinu Českého hudebního fondu. V roce 1993 zahájil svoji pedagogickou činnost na pardubické konzervatoři, kde od roku 2007 vede kytarové oddělení. Od roku 2016 působí také na AMU v Praze a v roce 2022 začal vyučovat na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech. Jeho studenti obsazují čelní příčky v národních i mezinárodních kytarových soutěžích (293 cen, 93 prvních cen). Za výjimečné pedagogické výsledky byl v minulosti dvakrát oceněn. Je pravidelně zván do porot kytarových soutěží, na kytarové festivaly, konzervatoře a hudební university. Spolupracuje s hudebními nakladatelstvími. V roce 2010 se stal členem „D´Addario family". Jako sólista i člen různých komorních seskupení, nejčastěji s houslisty Leošem Čepickým a Bohuslavem Matouškem, violistou Milanem Řehákem, a také jako člen kytarového kvarteta "Guitar4mation", koncertoval v mnoha evropských zemích. Řada rozhlasových a televizních snímků vznikla ve spolupráci s  ORF, ARD, BR1, ČT a ČR. Natočil několik odbornou kritikou vysoce ceněných CD - dvě sólová, další s violistou M. Řehákem a čtyři s kytarovým kvartetem „Guitar4mation". Je uměleckým ředitelem projektu „Kytara Kutná Hora“, který mimo jiné zahrnuje festivaly „Kytarová noc“ a „Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora“ nebo udělování ceny „Mladý kytarista roku“.

Petr Saidl hraje na osmistrunnou kytaru z dílny mistra kytaráře Petra Matouška

Třicet let se věnuje výuce a zabývá se metodikou studia hry na kytaru. Je autorem školy hry na kytaru „Klasická kytara krok za krokem“, kterou v roce 2022 vydalo hudební nakladatelství Bärenreiter.


Pro závazné přihlášení vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na tlačítko "Odeslat".

V ROLOVACÍ NABÍDCE NÍŽE VYBERTE SPRÁVNÝ SEMINÁŘ!